http://www.lofter.com/ask/k0331/new


好无聊有没有谁来问问题!!ᕕ( ᐛ )ᕗ ᕙ( ᐖ )ᔭᕕ( ᐛ )ᕗ ᕙ( ᐖ )ᔭᕕ( ᐛ )ᕗ ᕙ( ᐖ )ᔭᕕ( ᐛ )ᕗ ᕙ( ᐖ )ᔭᕕ( ᐛ )ᕗ ᕙ( ᐖ )ᔭᕕ( ᐛ )ᕗ ᕙ( ᐖ )ᔭ没有我就悄悄删掉...

  2018-06-17 6 9
 

好想印/做点什么东西玩啊 你们有没有什么想要的()

————

如果有比较多的人要的话我就多做一点成本价+邮费在闲鱼上卖一点 要的少我就做着自己玩了()

  2018-06-11 17 18
 
 
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
 
 
 
 
 
 
 
 
© Kum | Powered by LOFTER